Αλλεργιολογικό Ινστιτούτο Πειραιά

Αλκιβιάδου 185 & 2ας Μεραρχίας Πειραιάς

Γεώργιος Π. Λούρμπας | Συνέδρια

Γενικά στην ιατρική και ιδιαίτερα στην Aλλεργιολογία και Παιδοαλλεργιολογία, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και οι ανάγκη για συνεχιζόμενη και διαρκή εκπαίδευση είναι απαραίτητη ώστε η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον Αλλεργικό ασθενή να είναι ΑΡΙΣΤΗ.
Σε αυτό το πλαίσιο η ενεργός συμμετοχή, παρακολούθηση αλλά και πραγματοποίηση διαλέξεων, ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια καθώς και σε ιατρικά περιοδικά είναι επιβεβλημένη.

Ενδεικτικά ακολούθως ορισμένες από τις ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις:

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ι)SECOND PRIMARY CANCERS; SINGLE INSTITUTION EXPERIENCE

6th Congress of the Balkan Union of Oncology, 13-16 September 2006, Sofia, Bulgaria

ΙΙ) Use of A Pan-European Skin Prick Test Panel reveals ‘’NOVEL’’ sensitizations in Greece

ACAAI – HSACI Joint Allergy Symposium - 6-9 September 2006 Athens, Greece

ΙΙΙ) Lung function and inflammation during wheezing episodes in preschool children

EAACI-ERS Pediatrics Joint Meeting 20-23 October 2007, Estoril, Portugal

IV) Sensitization rates, clinical relevance and ‘novel’ sensitizations in Greece using the GA2LEN Pan-European Skin Prick Test Panel

EAACI-ERS Pediatrics Joint Meeting 20-23 October 2007, Estoril, Portugal

V) Dermographism associated with a false positive drug hypersensitivity history in children

XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – 7 -11 June 2008, Barcelona, Spain

VI) Insect venom immunotherapy with 50g venom: safety and efficacy in Greek children

XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – 7 -11 June 2008, Barcelona, Spain

VII) Partially hydrolyzed formulae in children with cow’s milk allergy

XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – 7 -11 June 2008, Barcelona, Spain

VIII) Ο ΔΕΡΜΟΓΡΑΦΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.

8-11 Μαρτίου 2007 Αθήνα

ΙX) ΓΑΛΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ (ΗΑ) – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Workshop: Ερευνητικές αναζητήσεις 2007 – Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» 31 Οκτωβρίου 2007.

 

Ερευνητικά Πρoγράμματα

 

 

 1.    Υπεύθυνος ιατρός της ερευνητικής μελέτης

  « Ευρωπαϊκή Πολυκεντρική Μελέτη ατόμων με ευαισθητοποίηση ή συμπτώματα στο περδικάκι και τη σημύδα » (SANAS).

  Global Allergy & Asthma European Network (GA2LEN)

 2.   Ενεργό συμμετοχή στην ερευνητική μελέτη

  « Άσθματος αθλητών με συμμετοχή στην Ολυμπιάδα του Πεκίνου με εφαρμογή ειδικών διαγνωστικών δοκιμασιών »

 

Δημοσιεύσεις

 

I)Partially hydrolyzed formulae in children with cow’s milk allergy

Lourmpas, G; Giavi, S; Lagara, A; Konstantinou, G; Douladiris, N; Papadopoulos, N.G

Allergy 63 (Suppl. 88): 182

II) Dermographism associated with a false positive drug hypersensitivity history in children

Konstantinou, G; Lourbas, G; Zannikos, K; Chatziioannou, A; Giavi, S; Douladiris, N; Manoussakis, E; Papadopoulos, N.

Allergy 63 (Suppl. 88): 125-126

III) Lung function and inflammation during wheezing episodes in preschool children:a longitudinal cohort study

Konstantinou, G; Xepapadaki, P; Manoussakis, E; Chatziioannou, A; Koutli, M; Lourbas, G; Giavi, S;Douladiris, N; Saxoni-Papageorgiou, P; Kafetzis, D; Papadopoulos, N

Allergy 63 (Suppl. 88): 175

IV) Ασθενής με σύνδρομο υπερευαισθησίας (HypersensitivitySyndrome - DrugRushwithEosinophiliaandSystemicSymptoms) και οξυ γενικευμένο εξάνθημα (AcuteGeneralizedExanthematousPustolosisAGEP) εντός ενός έτους.

Γιώργος Λούρμπας

HellenicAllergology & ClinicalImmunology 2010 SeriesB'-3(2-3): 105-109

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

Α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

 • 14ο Σεμινάριο Επείγουσας και εντατικής Παιδιατρικής , 30/09/2000
 • 21ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο , 02-04/11/2000
 • Σεμινάριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας , 07-09/03/2001
 • Σεμινάριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας , 20-23/02/2002
 • 23ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 31-02/11/2002
 • 5ο Σεμινάριο Εντατικής Θεραπείας, 29/11/2002
 • 12ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο, 13-14/02/2003
 • Ημερίδα Καρδιολογικής Εταιρείας, 15/02/2003
 • Σεμινάριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 20-22/02/2003
 • Σεμινάριο Εντατικής Θεραπείας, 20/06/2003
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 22-24/04/2004
 • 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 01/05/2004
 • 3rd Symposium of new Molecules in Cancer Therapeutic,23-24/10/2004
 • 12ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 10-13/11/2004
 • 2ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, 17-20/03/2005
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 09/04/2005
 • The 2005 Medical Conference of Preventive Medicine in the 21th Century
 • Ημερίδα Ανασκόπησης ASCO, 03-04/09/2005
 • Σύγχρονα Ρευματολογικά και Ορθοπαιδικά Θέματα, 21-22/10/2007
 • 4th Symposium of new Molecules in Cancer Therapeutics, 21-23/10/2004
 • 26ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο , 03-05/11/2005
 • 1ο ΕυρωπαϊκόΣυνέδριοτηςEuropean Society for Quality in Health Care
 • 2η Ημερίδα Ανασκόπησης ASCO, 09-10/09/2006
 • 26ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, 04-05/11/2006
 • 4η Ημερίδα της Ελληνικής Παιδιατρικής Δερματολογίας, 02/12/06
 • 5th Symposium of new Molecules in Cancer Therapeutics, 10-12/2006
 • 8η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα, Αλλεργιολογικού τμήματος, Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 10/02/2007
 • Ημερίδα Επιστημονικού Συμβουλίου Νος. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», 17/02/2007
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 10/03/2007
 • 16η Διημερίδα Παιδιατρικών αναπνευστικών παθήσεων, 12-13/05/2007
 • 11η Συνάντηση Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Οκτώβριος 2007
 • 6ο Εκπαιδευτικό Διήμερο Παιδιατρικής Ενημέρωσης, 06-07/10/2007
 • Επιστημονική Ημερίδα Α’ Παιδιατρικής Κλινικής νοσοκ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», 13/10/2007
 • Σεμινάριο – Κλινικό Φροντιστήριο της Αλλεγιολογικής Μονάδας του Π.Γ.Ν. « ΑΤΤΙΚΟΝ» - Αλλεργιολογικές Εξελίξεις
 • 27ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, 10-11/11/2006
 • 9η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα, Αλλεργιολογικού τμήματος, Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Το αλλεργικό παιδί στην κλινική πράξη 09/02/2008
 • 12th State Of The Art – Interdisciplinary Review Course on Pulmonary Diseases, Critical Care, Emergency Medicine & Nursing Care – Athens 11-13/04/2008
 • 17η Διημερίδα Παιδιατρικών αναπνευστικών παθήσεων, 31/05-01/06/2008ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ -ΑΘΗΝΑ
 • 17η Διημερίδα Παιδιατρικών αναπνευστικών παθήσεων, Εύκαμπτη βρογχοσκόπηση - πρόληψη άσθματος 31/5-01/06/2008
 • 10η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα, Αλλεργιολογικού τμήματος, Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Το αλλεργικό παιδί στην κλινική πράξη 07/02/2009
 • Κλινικό φροντιστήριο Αλλεργιολογικής Μονάδας Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Β’ Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής Αθηνών. Κλινική Ταξινόμηση και σύγχρονοι θεραπευτικοί χειρισμοί Μαστοκύττωσης 21/02/09
 • 7οWorkshop , Αλλεργιολογικού τμήματος, Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών – Τροφική Αλλεργία 25/05/09
 • 1ο Πανελλήνιο συνέδριο παιδιατρικής αλλεργιολογίας, 24-25 Σεπτεμβρίου 2009, Ναύπλιο
 • 9ο Πανελλήνιο συνέδριο Αλλεργιολογίας και κλινικής Ανοσολογίας, 11-14 Οκτωβρίου 2012 – Αθήνα
 • 21ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό συνλεδριο, 18-21 Οκτωβρίου 2012 – Αθήνα
 • 10ο Πανελλήνιο συνέδριο Αλλεργιολογίας και κλινικής Ανοσολογίας, Οκτώβρίος 2014 – Αθήνα

 

Β) ΔΙΕΘΝΗ (Σεμινάρια - Συμπόσια - Συνέδρια)

 •  4th Congress of the Balkan Union of Oncology, 22-23 November 2002, Athens, Greece
 • 16 International Congress on Anticancer Treatment , 1-4 February 2005 – Paris, France
 • ACAAI – HSACI Joint Allergy Symposium - 6-9 September 2006 Athens, Greece
 • 6th Congress of the Balkan Union of Oncology, 13-16 September 2006, Sofia, Bulgaria
 • XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – 9 -13 June 2007, Goteborg, Sweeden
 • GA2LEN Summer School, Crete, Greece – 29/06-03/07/2007
 • EAACI-ERS Pediatrics Joint Meeting 20-23 October 2007, Estoril, Portugal
 • XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – 7 -11 June 2008, Barcelona, Spain
 • GA2LEN Summer School: Allergy, Asthma and Sports’ -3-2-1-go!’: towards free sports for allergic people’ – 27/06-30/06/2008 Porto Heli, Greece
 • Evolving Paradigms in Treatment of Histamine - Mediated Allergic Disease, 26-28/02/2009 Athens, Greece
 • International Scientific Conference, Asthma and Co-morbid Conditions: Expanding the practice for Optimal Patient Care – 5-8/12/2010, Dubai
 • 30th Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – 7 -15 June 2011, Istanbul, Turkey
 • ERS annual congress – 1-5 September 2012, Vienna –Austria
 • EAACI & WAO allergy and asthma, annual congress, 22-26 June 2013, Milan – Italy
 • ERS annual congress, 6-11 September 2013, Barcelona –Spain
 • Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7 -11 June 2014, Copenhagen, Denmark

 

Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Εάν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Το αποδέχομαι

Αλλεργιολογικό Ινστιτούτο Πειραιά

Αλκιβιάδου 185 και 2ας Μεραρχίας
τ.κ. 18535 – Πειραιάς (Τερψιθέα)

Τηλ. Κέντρο: 2104288000
Κινητό: 6978993748
Email: glallergy@gmail.com

Copyright © 2014 - 2022 Λούρμπας Γεώργιος. All Rights Reserved. Designed by EzStore.gr