Αλλεργιολογικό Ινστιτούτο Πειραιά

Αλκιβιάδου 185 και 2ας Μεραρχίας, τ.κ. 18535 – Πειραιάς (Τερψιθέα)

Τηλ. Κέντρο: 2104288000

 

Αλλεργιολογικό Ινστιτούτο Αίγινας

Τελαμώνος 10, τ.κ. 18010 - Αίγινα (κάθετη στην Αφαίας)

Τηλ. Κέντρο: 2297022005

Κινητό: 6978993748    -     Email: glallergy@gmail.com

Γενικά στην ιατρική και ιδιαίτερα στην Aλλεργιολογία και Παιδοαλλεργιολογία, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και οι ανάγκη για συνεχιζόμενη και διαρκή εκπαίδευση είναι απαραίτητη ώστε η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον Αλλεργικό ασθενή να είναι ΑΡΙΣΤΗ.
Σε αυτό το πλαίσιο η ενεργός συμμετοχή, παρακολούθηση αλλά και πραγματοποίηση διαλέξεων, ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια καθώς και σε ιατρικά περιοδικά είναι επιβεβλημένη.

Ενδεικτικά ακολούθως ορισμένες από τις ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις:

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ι)SECOND PRIMARY CANCERS; SINGLE INSTITUTION EXPERIENCE

6th Congress of the Balkan Union of Oncology, 13-16 September 2006, Sofia, Bulgaria

ΙΙ) Use of A Pan-European Skin Prick Test Panel reveals ‘’NOVEL’’ sensitizations in Greece

ACAAI – HSACI Joint Allergy Symposium - 6-9 September 2006 Athens, Greece

ΙΙΙ) Lung function and inflammation during wheezing episodes in preschool children

EAACI-ERS Pediatrics Joint Meeting 20-23 October 2007, Estoril, Portugal

IV) Sensitization rates, clinical relevance and ‘novel’ sensitizations in Greece using the GA2LEN Pan-European Skin Prick Test Panel

EAACI-ERS Pediatrics Joint Meeting 20-23 October 2007, Estoril, Portugal

V) Dermographism associated with a false positive drug hypersensitivity history in children

XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – 7 -11 June 2008, Barcelona, Spain

VI) Insect venom immunotherapy with 50g venom: safety and efficacy in Greek children

XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – 7 -11 June 2008, Barcelona, Spain

VII) Partially hydrolyzed formulae in children with cow’s milk allergy

XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – 7 -11 June 2008, Barcelona, Spain

VIII) Ο ΔΕΡΜΟΓΡΑΦΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.

8-11 Μαρτίου 2007 Αθήνα

ΙX) ΓΑΛΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ (ΗΑ) – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Workshop: Ερευνητικές αναζητήσεις 2007 – Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» 31 Οκτωβρίου 2007.

 

Ερευνητικά Πρoγράμματα

 

 

 1.    Υπεύθυνος ιατρός της ερευνητικής μελέτης

  « Ευρωπαϊκή Πολυκεντρική Μελέτη ατόμων με ευαισθητοποίηση ή συμπτώματα στο περδικάκι και τη σημύδα » (SANAS).

  Global Allergy & Asthma European Network (GA2LEN)

 2.   Ενεργό συμμετοχή στην ερευνητική μελέτη

  « Άσθματος αθλητών με συμμετοχή στην Ολυμπιάδα του Πεκίνου με εφαρμογή ειδικών διαγνωστικών δοκιμασιών »

 

Δημοσιεύσεις

 

I)Partially hydrolyzed formulae in children with cow’s milk allergy

Lourmpas, G; Giavi, S; Lagara, A; Konstantinou, G; Douladiris, N; Papadopoulos, N.G

Allergy 63 (Suppl. 88): 182

II) Dermographism associated with a false positive drug hypersensitivity history in children

Konstantinou, G; Lourbas, G; Zannikos, K; Chatziioannou, A; Giavi, S; Douladiris, N; Manoussakis, E; Papadopoulos, N.

Allergy 63 (Suppl. 88): 125-126

III) Lung function and inflammation during wheezing episodes in preschool children:a longitudinal cohort study

Konstantinou, G; Xepapadaki, P; Manoussakis, E; Chatziioannou, A; Koutli, M; Lourbas, G; Giavi, S;Douladiris, N; Saxoni-Papageorgiou, P; Kafetzis, D; Papadopoulos, N

Allergy 63 (Suppl. 88): 175

IV) Ασθενής με σύνδρομο υπερευαισθησίας (HypersensitivitySyndrome - DrugRushwithEosinophiliaandSystemicSymptoms) και οξυ γενικευμένο εξάνθημα (AcuteGeneralizedExanthematousPustolosisAGEP) εντός ενός έτους.

Γιώργος Λούρμπας

HellenicAllergology & ClinicalImmunology 2010 SeriesB'-3(2-3): 105-109

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

Α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

 • 14ο Σεμινάριο Επείγουσας και εντατικής Παιδιατρικής , 30/09/2000
 • 21ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο , 02-04/11/2000
 • Σεμινάριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας , 07-09/03/2001
 • Σεμινάριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας , 20-23/02/2002
 • 23ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 31-02/11/2002
 • 5ο Σεμινάριο Εντατικής Θεραπείας, 29/11/2002
 • 12ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο, 13-14/02/2003
 • Ημερίδα Καρδιολογικής Εταιρείας, 15/02/2003
 • Σεμινάριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 20-22/02/2003
 • Σεμινάριο Εντατικής Θεραπείας, 20/06/2003
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 22-24/04/2004
 • 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 01/05/2004
 • 3rd Symposium of new Molecules in Cancer Therapeutic,23-24/10/2004
 • 12ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 10-13/11/2004
 • 2ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, 17-20/03/2005
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 09/04/2005
 • The 2005 Medical Conference of Preventive Medicine in the 21th Century
 • Ημερίδα Ανασκόπησης ASCO, 03-04/09/2005
 • Σύγχρονα Ρευματολογικά και Ορθοπαιδικά Θέματα, 21-22/10/2007
 • 4th Symposium of new Molecules in Cancer Therapeutics, 21-23/10/2004
 • 26ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο , 03-05/11/2005
 • 1ο ΕυρωπαϊκόΣυνέδριοτηςEuropean Society for Quality in Health Care
 • 2η Ημερίδα Ανασκόπησης ASCO, 09-10/09/2006
 • 26ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, 04-05/11/2006
 • 4η Ημερίδα της Ελληνικής Παιδιατρικής Δερματολογίας, 02/12/06
 • 5th Symposium of new Molecules in Cancer Therapeutics, 10-12/2006
 • 8η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα, Αλλεργιολογικού τμήματος, Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 10/02/2007
 • Ημερίδα Επιστημονικού Συμβουλίου Νος. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», 17/02/2007
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 10/03/2007
 • 16η Διημερίδα Παιδιατρικών αναπνευστικών παθήσεων, 12-13/05/2007
 • 11η Συνάντηση Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Οκτώβριος 2007
 • 6ο Εκπαιδευτικό Διήμερο Παιδιατρικής Ενημέρωσης, 06-07/10/2007
 • Επιστημονική Ημερίδα Α’ Παιδιατρικής Κλινικής νοσοκ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», 13/10/2007
 • Σεμινάριο – Κλινικό Φροντιστήριο της Αλλεγιολογικής Μονάδας του Π.Γ.Ν. « ΑΤΤΙΚΟΝ» - Αλλεργιολογικές Εξελίξεις
 • 27ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, 10-11/11/2006
 • 9η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα, Αλλεργιολογικού τμήματος, Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Το αλλεργικό παιδί στην κλινική πράξη 09/02/2008
 • 12th State Of The Art – Interdisciplinary Review Course on Pulmonary Diseases, Critical Care, Emergency Medicine & Nursing Care – Athens 11-13/04/2008
 • 17η Διημερίδα Παιδιατρικών αναπνευστικών παθήσεων, 31/05-01/06/2008ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ -ΑΘΗΝΑ
 • 17η Διημερίδα Παιδιατρικών αναπνευστικών παθήσεων, Εύκαμπτη βρογχοσκόπηση - πρόληψη άσθματος 31/5-01/06/2008
 • 10η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα, Αλλεργιολογικού τμήματος, Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Το αλλεργικό παιδί στην κλινική πράξη 07/02/2009
 • Κλινικό φροντιστήριο Αλλεργιολογικής Μονάδας Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Β’ Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής Αθηνών. Κλινική Ταξινόμηση και σύγχρονοι θεραπευτικοί χειρισμοί Μαστοκύττωσης 21/02/09
 • 7οWorkshop , Αλλεργιολογικού τμήματος, Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών – Τροφική Αλλεργία 25/05/09
 • 1ο Πανελλήνιο συνέδριο παιδιατρικής αλλεργιολογίας, 24-25 Σεπτεμβρίου 2009, Ναύπλιο
 • 9ο Πανελλήνιο συνέδριο Αλλεργιολογίας και κλινικής Ανοσολογίας, 11-14 Οκτωβρίου 2012 – Αθήνα
 • 21ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό συνλεδριο, 18-21 Οκτωβρίου 2012 – Αθήνα
 • 10ο Πανελλήνιο συνέδριο Αλλεργιολογίας και κλινικής Ανοσολογίας, Οκτώβρίος 2014 – Αθήνα

 

Β) ΔΙΕΘΝΗ (Σεμινάρια - Συμπόσια - Συνέδρια)

 •  4th Congress of the Balkan Union of Oncology, 22-23 November 2002, Athens, Greece
 • 16 International Congress on Anticancer Treatment , 1-4 February 2005 – Paris, France
 • ACAAI – HSACI Joint Allergy Symposium - 6-9 September 2006 Athens, Greece
 • 6th Congress of the Balkan Union of Oncology, 13-16 September 2006, Sofia, Bulgaria
 • XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – 9 -13 June 2007, Goteborg, Sweeden
 • GA2LEN Summer School, Crete, Greece – 29/06-03/07/2007
 • EAACI-ERS Pediatrics Joint Meeting 20-23 October 2007, Estoril, Portugal
 • XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – 7 -11 June 2008, Barcelona, Spain
 • GA2LEN Summer School: Allergy, Asthma and Sports’ -3-2-1-go!’: towards free sports for allergic people’ – 27/06-30/06/2008 Porto Heli, Greece
 • Evolving Paradigms in Treatment of Histamine - Mediated Allergic Disease, 26-28/02/2009 Athens, Greece
 • International Scientific Conference, Asthma and Co-morbid Conditions: Expanding the practice for Optimal Patient Care – 5-8/12/2010, Dubai
 • 30th Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – 7 -15 June 2011, Istanbul, Turkey
 • ERS annual congress – 1-5 September 2012, Vienna –Austria
 • EAACI & WAO allergy and asthma, annual congress, 22-26 June 2013, Milan – Italy
 • ERS annual congress, 6-11 September 2013, Barcelona –Spain
 • Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7 -11 June 2014, Copenhagen, Denmark