Αλλεργιολογικό Ινστιτούτο Πειραιά

Αλκιβιάδου 185 & 2ας Μεραρχίας Πειραιάς

Άρθρα

Άσθμα

 

 

Οι στόχοι τους οποίους θέτουμε στο άσθμα της κυήσεως είναι η πρόληψη των ασθματικών κρίσεων, ο έλεγχος των συμπτωμάτων, η διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων δραστηριότητας της εγκύου συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης, η αποφυγή των ανεπιθυμήτων ενεργειών από τα φάρμακα στη μητέρα αλλά και στο έμβρυο και φυσικά η γέννηση ενός υγιούς μωρού. Οι γυναίκες που πάσχουν από άσθμα και είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης χρειάζονται να υποβληθούν σε κατάλληλη θεραπεία για την καλή έκβαση της υγείας τους αλλά και της υγείας του εμβρύου που κυοφορούν ώστε να αποφευχθούν προβλήματα τα οποία καμιά φορά μπορεί να φανούν στο παιδί ακόμη και μετά τη γέννηση του.

 

Τα σημεία κλειδιά είναι η μηνιαία παρακολούθηση της μητέρας με κλινική εξέταση και σπιρομέτρηση (έλεγχος πνευμονικής λειτουργίας) και η θεραπευτική προσέγγιση που περιλαμβάνει μη φαρμακευτική και φαρμακευτική αντιμετώπιση. Στη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνεται η αναγνώριση και η προσπάθεια αποφυγής των αλλεργικών παραγόντων καθώς και η ανοσοθεραπεία-απευαισθητοποίηση.

 

Η ανοσοθεραπεία είναι ο μόνος φυσικός και αιτιολογικός-θεραπευτικός τρόπος αντιμετώπισης των αλλεργιών που μπορεί να βελτιώσει ή ακόμη και να εξαφανίσει τις αλλεργίες με μόνιμα αποτελέσματα. Πρόκειται για την σταδιακά αυξανόμενη χορήγηση της φυσικής ουσίας στην οποία είναι κανείς αλλεργικός. Αυτό μπορεί να γίνει με σταγόνες-χάπια ή ενέσεις που περιέχουν μόνο το αλλεργιογόνο στο οποίο είναι κανείς αλλεργικός και μπορεί να το κάνει μόνος του ο ασθενής στο σπίτι του όταν πρόκειται για σταγόνες και χάπια ή στο αλλεργιολογικό ιατρείο όταν αφορά ενέσεις.Στην περίπτωση που η μέλλουσα μητέρα έχει ξεκινήσει ήδη ανοσοθεραπεία, στην οποία δεν έχει εμφανίσει ανεπιθύμητες ενέργειες, βρίσκεται στη δόση συντήρησης και έχει σημαντική βελτίωση τότε ο αλλεργιολόγος κρίνει ανάλογα και μπορεί να συνεχίσει κάποιες φορές με την ίδια δόση ή μειώνοντας λίγο. Αν η γυναίκα είναι ήδη έγκυος και δεν έχει ακόμη ξεκινήσει απευαισθητοποίηση τότε δεν αρχίζουμε μια νέα ανοσοθεραπεία λόγω του κινδύνου εκδηλώσεως αναφυλακτικών αντιδράσεων.

 

Για την φαρμακευτική αντιμετώπιση του άσθματος υπάρχουν πολλά εξαίρετα φάρμακα αλλά μερικά μόνο από αυτά είναι ασφαλή και μπορούν να χορηγηθούν σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυνήριες οδηγίες. Η αγωγή περιλαμβάνει τοπικά εισπνεόμενα κορτιζονούχα σκευάσματα καθώς και εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά βραχείας δράσης. Για τις άλλες κατηγορίες φαρμάκων λόγω μη επαρκών δεδομένων η χορήγηση τους αξιολογείται από τον θεράποντα αλλεργιολόγο ο οποίος θα κρίνει αν το όφελος θα είναι μεγαλύτερο από τον πιθανό κίνδυνο. Η φαρμακευτική θεραπεία πρέπει να εμπεριέχει ένα σαφές πρόγραμμα δράσης σε περίπτωση ασθματικής κρίσης καθώς και θεραπεία συντήρησης για την περίοδο μετά την ασθματική κρίση με φάρμακα δραστικά αλλά και που δεν θα βλάψουν το έμβρυο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως η μητέρα δεν πρέπει να μένει χωρίς φαρμακευτική αγωγή όταν έχει πρόβλημα με το φόβο ότι τα φάρμακα θα βλάψουν το παιδί της γιατί στην πραγματικότητα το έμβρυο κινδυνεύει πολύ περισσότερο αν δεν οξυγονώνεται σωστά.

 

Το άσθμα το οποίο δεν παρακολουθείται από ειδικό ιατρό και δεν αντιμετωπίζεται σωστά μπορεί να προκαλέσει αρκετά και σοβαρά προβλήματα στην μητέρα και το έμβρυο αφού σχετίζεται με αυξημένη περινεογνική νοσηρότητα, λιποβαρή ή πρώιμα νεογνά και συγγενείς ανωμαλίες σε σχέση με μη ασθματικές εγκύους.

Οι στόχοι τους οποίους θέτουμε στο άσθμα της κυήσεως είναι η πρόληψη των ασθματικών κρίσεων, ο έλεγχος των συμπτωμάτων, η διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων δραστηριότητας της εγκύου συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης, η αποφυγή των ανεπιθυμήτων ενεργειών από τα φάρμακα στη μητέρα αλλά και στο έμβρυο και φυσικά η γέννηση ενός υγιούς μωρού. Οι γυναίκες που πάσχουν από άσθμα και είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης χρειάζονται να υποβληθούν σε κατάλληλη θεραπεία για την καλή έκβαση της υγείας τους αλλά και της υγείας του εμβρύου που κυοφορούν ώστε να αποφευχθούν προβλήματα τα οποία καμιά φορά μπορεί να φανούν στο παιδί ακόμη και μετά τη γέννηση του.

Τα σημεία κλειδιά είναι η μηνιαία παρακολούθηση της μητέρας με κλινική εξέταση και σπιρομέτρηση (έλεγχος πνευμονικής λειτουργίας) και η θεραπευτική προσέγγιση που περιλαμβάνει μη φαρμακευτική και φαρμακευτική αντιμετώπιση. Στη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνεται η αναγνώριση και η προσπάθεια αποφυγής των αλλεργικών παραγόντων καθώς και η ανοσοθεραπεία-απευαισθητοποίηση.

Η ανοσοθεραπεία είναι ο μόνος φυσικός και αιτιολογικός-θεραπευτικός τρόπος αντιμετώπισης των αλλεργιών που μπορεί να βελτιώσει ή ακόμη και να εξαφανίσει τις αλλεργίες με μόνιμα αποτελέσματα. Πρόκειται για την σταδιακά αυξανόμενη χορήγηση της φυσικής ουσίας στην οποία είναι κανείς αλλεργικός. Αυτό μπορεί να γίνει με σταγόνες-χάπια ή ενέσεις που περιέχουν μόνο το αλλεργιογόνο στο οποίο είναι κανείς αλλεργικός και μπορεί να το κάνει μόνος του ο ασθενής στο σπίτι του όταν πρόκειται για σταγόνες και χάπια ή στο αλλεργιολογικό ιατρείο όταν αφορά ενέσεις.Στην περίπτωση που η μέλλουσα μητέρα έχει ξεκινήσει ήδη ανοσοθεραπεία, στην οποία δεν έχει εμφανίσει ανεπιθύμητες ενέργειες, βρίσκεται στη δόση συντήρησης και έχει σημαντική βελτίωση τότε ο αλλεργιολόγος κρίνει ανάλογα και μπορεί να συνεχίσει κάποιες φορές με την ίδια δόση ή μειώνοντας λίγο. Αν η γυναίκα είναι ήδη έγκυος και δεν έχει ακόμη ξεκινήσει απευαισθητοποίηση τότε δεν αρχίζουμε μια νέα ανοσοθεραπεία λόγω του κινδύνου εκδηλώσεως αναφυλακτικών αντιδράσεων.

Για την φαρμακευτική αντιμετώπιση του άσθματος υπάρχουν πολλά εξαίρετα φάρμακα αλλά μερικά μόνο από αυτά είναι ασφαλή και μπορούν να χορηγηθούν σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυνήριες οδηγίες. Η αγωγή περιλαμβάνει τοπικά εισπνεόμενα κορτιζονούχα σκευάσματα καθώς και εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά βραχείας δράσης. Για τις άλλες κατηγορίες φαρμάκων λόγω μη επαρκών δεδομένων η χορήγηση τους αξιολογείται από τον θεράποντα αλλεργιολόγο ο οποίος θα κρίνει αν το όφελος θα είναι μεγαλύτερο από τον πιθανό κίνδυνο. Η φαρμακευτική θεραπεία πρέπει να εμπεριέχει ένα σαφές πρόγραμμα δράσης σε περίπτωση ασθματικής κρίσης καθώς και θεραπεία συντήρησης για την περίοδο μετά την ασθματική κρίση με φάρμακα δραστικά αλλά και που δεν θα βλάψουν το έμβρυο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως η μητέρα δεν πρέπει να μένει χωρίς φαρμακευτική αγωγή όταν έχει πρόβλημα με το φόβο ότι τα φάρμακα θα βλάψουν το παιδί της γιατί στην πραγματικότητα το έμβρυο κινδυνεύει πολύ περισσότερο αν δεν οξυγονώνεται σωστά.

- See more at: http://zanzaninfo.gr/%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%AC%CF%83%CE%B8%CE%BC%CE%B1/#sthash.oWfHgw2u.dpuf

Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Εάν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Το αποδέχομαι

Αλλεργιολογικό Ινστιτούτο Πειραιά

Αλκιβιάδου 185 και 2ας Μεραρχίας
τ.κ. 18535 – Πειραιάς (Τερψιθέα)

Τηλ. Κέντρο: 2104288000
Κινητό: 6978993748
Email: glallergy@gmail.com

Copyright © 2014 - 2018 Λούρμπας Γεώργιος © 2014-2018 All Rights Reserved. Designed by EzStore.gr